ad itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite"> Urartular Hakkında Bilgi ve Urartu Tarihi | Gezi Bilgileri

Urartular Hakkında Bilgi ve Urartu Tarihi

Urartular Hakkında Bilgi yazımızda; Urartu tarihi, Urartuların başkenti neresi, Urartu Krallığı Hakimiyet Alanları, Urartularda din, Urartularda ekonomi ve ticaret yer almaktadır.

Urartular'ın Tuşba/Van Kalesi

Urartular’ın Tuşba/Van Kalesi

Urartular ismi, Urartuların güney komşuları olan Asurlular tarafından verilmiş. Urartu anlamı ise dağlı halk demekmiş. Asurlular Urartulara, biani halkı diye de hitap ediyormuş. Güney komşuları Asurlar ile sürekli bir iyi bir kötü ilişkileri olmuş.

Urartu Tarihi

M.Ö. 10.yüzyıllarda Doğu Anadolu ve Kafkaslarda, köy yerlerşimlerinde dağınık olarak Uruatri ne Nairi diye adlandıran insanlar yaşarmış. Derebeyi olan 1.Sarduri, M.Ö.844 yılında, bir devlet organizasyonu oluşturarak bunları birleştirmiş ve Tuşba(Van) kalesini inşa etmiş. Urartu Krallığı M.Ö.590 yılında doğudan gelen Medlerce yıkılana kadar devam etmiş. Medler’in istilasından sonra da Urartu taririhi son bulmuş

Urartu Krallığı Hakimiyet Alanlar

Ağırlıklı olarak Doğu Anadolu’da olmak üzere; en batıda Erzincan, en doğuda da İran Urumiye Gölü ve kuzeyde de Ermenistan olmak üzere Urartu Krallığı, geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş.

Urartular ’da Ekonomi ve Ticaret

Doğu’nun zor coğrafyası ile demir çağının parlak dönemlerinde başa çıkarlar. Sulama sistemleri kurarak bulundukları bölgelerin ovalarında bereketli tarım alanları kurmuşlar. Van Gölü’nde tam 12 liman kurup ticareti geliştirmişler. En önemli vasıfları metal işçiliğiymiş. Urartular müthiş yetenekli metalcileri varmış. O çağlarda da metalürjinin ana vatanı da Doğu Anadolu’ymuş. Metallürjileri o kadar ünlüymüş ki, tüm uzak coğrafyalarda bile Urartu kap kacakları aranır olmuş. Hatta Urartuların yıkılışından iki asır sonraki kaynaklar da bile  “Urartu tarzı ve ekolünden” bahsedilmiş.

Urartular’da Din

Urartu dini inancında, Tam 80 tanrıları varmış ve baş tanrıları da bir arslan üzerinde betimlenen “Haldi”ymiş. İkinci sırada fırtına tanrısı “Teişaba” olan Urartu dini inancında, üçüncü sırada ise güneş tanrısı “Şivini” varmış. Özellikle fırtına tanrısı teişebanın, daha önceki kadim Anadolu uygarlığı olan Hititlerin fırtına tanrısı “teşhup”ile olan isim benzerliği, Anadolu’da kültürlerin devamlılığı ve etkilenmesinin apaçık örneği olduğu söyleniyor. Üstelik bu fırtına tanrısı aynen Hitilerdeki gibi bir boğa üzerinde ayakta tasvir ediliyormuş.

Urartular hakkında daha kapsamlı ve başka bilgiler için tıklayınız…

***

Van Gölü çevresi ve Van’da gezilecek yerler hakkında merak edilen bilgiler ve fotoğraflar için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Cevapla