ad itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite"> Milattan Önce Sinop Tarihi, Milattan Sonra Sinop Tarihi | Gezi Bilgileri

Milattan Önce Sinop Tarihi, Milattan Sonra Sinop Tarihi

Sinop Tarihi, savaşçı kadınlar topluluğu olarak anılan efsanevi Amazonlar dönemine kadar uzanır. Sinop tarihi; milattan önce ve milattan sonra olmak üzere iki bölüm halinde yazımızın konusunu oluşturacak.

Milattan Önce Sinop Tarihi  

M.Ö. 8.yüzyıla kadar Hititler hakimiyetinde yer alan bölge, bu tarihlerde Kimmerler tarafından istila edilmiş. Ardından ise sırasıyla Frikya ve Lidya Krallıklarının egemenliğine girmiş.

M.Ö. 6.yüzyılda, Lidya Krallığını yenen Persler, Anadolu’nun büyük bir kısmına hâkim olmuşlar. Daha sonraki tarihlerde ise Miletoslular bölgeye yerleşmiş ve Sinop bir İyon sitesi haline gelmiş.

Sinop Tarihi Kalesi

Sinop Tarihi Kalesi

M.Ö. 4.yüzyılda, Makedonya Kralı Büyük İskender, Pers Krallığı’nı yendikten sonra tüm Anadolu ve İran Makedonya Krallığı’na katılmış. Büyük İskender öldükten sonra ise bölge tekrar Yunanlaşmış olan Pers Krallığı tarafından istila edilmiş.

M.Ö. 169 yılında, Yunanlaşmış Persler, bölgede Pontus Krallığını kurmuşlar ve Sinop’u da Pontus Krallığının başkenti yapmışlar. Tüm Anadolu kısa bir süreliğine bir ara Pontus Krallığı’nın hakimiyetine girmiş.

M.Ö. 1.yüzyılda, Romalılarla Anadolu ‘da savaşmak zorunda kalan Pontus Krallığı, yenilmiş ve Sinop bu tarihlerden sonra Romalılar ’ın Bitinya eyaletine bağlanmış.

Milattan Sonra Sinop Tarihi

395 yılında, Roma İmparatorluğu Doğu Roma, Batı Roma diye ikiye ayrılmasından sonra Sinop, daha sonra Bizanslılar diye adlandırılacak olan Doğu Roma ’nın payına düşmüş.

7.yüzyılda, Anadolu ’nun değişik yerlerine seferler düzenleyen İslam orduları, Anadolu ’nun birçok yerini ele geçirmişlerse de Sinop üzerinde hakimiyet kuramamışlar. Sasani akınları da bu bölgelere ulaşamamış.

1085 yılında, ilk defa Sinop Türkler ’in eline geçmiş. Bu tarihte Anadolu Selçuklu Devleti ’nin kurucusu Birinci Süleyman Şah ’ın komutanı Karatekin, Sinop ’u fethetmiş.

1204 yılında, Haçlı Seferleri nedeniyle Bizanslılar birçok kıyı bölgesini tekrar ele geçirmişler ve Kommenoslu Bizanslılar tarafından Sinop ’un da içerisinde yer aldığı, başkenti Trabzon olan Pontus Bizans Devleti kurulmuş.

1261 yılına kadar Sinop, Selçuklular ve Bizanslılar arasında birkaç defa el değiştirdikten sonra, bu tarihte bölgede Pervaneoğulları Beyliği kuruldu. Ardından bir süreliğine Candaroğulları, İsfendiyaroğulları gibi beyliklerle yönetildi.

14.yüzyılda bölge tamamen Osmanlı İmparatorluğu ‘na tabi oldu. Candaroğulları ile Osmanlı arasında dünür olma ve benzeri nedenlerden dolayı bir akrabalık olmasından dolayı Sinop bir süre iç bağımsızlığı devam etmişse de Fatih Sultan Mehmet buna daha sonra son vermiştir.

Osmanlı döneminde Sinop, çok önemli bir liman ve tersane kenti olmuş. 1571 yılında İnebahtı savaşında kaybedilen gemiler, Sinop tersanelerinde yeniden yapılmış.

Cumhuriyet döneminde Sinop, önemli tarihi misyonları ve coğrafi özellikleri nedeniyle il merkezi yapılmış.

Sinop tarihi hakkında daha geniş kapsamlı bilgiler için tıklayınız… 

***

Sinop ‘ta gezilecek yerler, Gezi Programı ve Sinop hakkında merak edilen diğer tüm bilgiler ve fotoğraflar için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Cevapla