ad itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite"> Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler | Gezi Bilgileri

Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler

Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler başlıklı bu yazıda; Tophane nerede, Tophane gezilecek yerler ile birlikte Tophane’nin yakın civarında gezilecek yerleri de içermektedir. Bu yazıda yer alan söz konusu yerler hakkında kısa bilgilerin bazısı, tarihi yerlerin girişinde yer alan bilgilendirme levhalarından, gezilerimiz esnasında, alınmıştır. Bu yerler gezilmeden önce değişik kaynaklardan bilgiler edinilmiş ve tüm bu bilgiler özet olarak yazılmıştır. Bu kısa giriş yazısından sonra öncelikle Tophane nerede sorusunun cevabını yazalım.

Tophane Nerede

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Tophane, hem Marmara Denizi ve İstanbul Boğazına hem de Haliç’e kıyısı olan İstanbul’un gözde ilçelerinden Beyoğlu’nun özellikle de Osmanlı döneminde önemli bir tarihi semtidir. Beyoğlu ise İstanbul’un diğer gözde ilçelerinden Beşiktaş ve Şişli’ye komşudur. Tophane, İstanbul Boğazı kıyı şeridinde Beşiktaş’a ile Beyoğlu’nun diğer üç önemli semti olan Taksim, Galata ve Karaköy arasında yer alır. Beyoğlu’nun ve Tophane’nin haritadaki yerini detaylı olarak incelemek için tıklayınız…

Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler

Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler

Tophane nerede sorusunun cevabını verdikten sonra Tophane gezilecek yerler hakkında bilgi vermeye geçebiliriz. Tophane nerede, Tophane gezilecek yerler başlıklı bu yazıda belirtilen tarihi yerler ve tarihi binaların gezip görülmesi, Karaköy gezilecek yerler ve görülmeye değer yerler gezildikten sonra yapılırsa daha bütünleyici olacaktır. Karaköy gezilecek yerler hakkında bilgiler aşağıda linki verilmiş olan yazıda yer almaktadır.

  • Karaköy Gezilecek Yerler Hakkında bilgi için tıklayınız…

Tophane Nerede, Tophane Gezilecek Yerler başlıklı bu yazıda belirtilen görülmeye değer yerlerin gezisine Karaköy gezilecek yerlerin bitiminden itibaren başlanacağı gibi direk Tophane Meydanından da başlanabilir. Bu yazı Tophane Meydanı’nda geziye başlanması durumuna göre yazılmıştır.

Tophane Gezilecek Yerler

Tophane’ye Kabataş-Cevizlibağ-Zeytinburnu-Bağcılar tramvay hattı ile gelindiğinde Tophane istasyonunda inilerek, Tophane’ye ulaşılabilir. Geziye de Tophane’ye ismini vermiş olan Tophane-i Amire Binası gezilerek başlanabilir.

Tophane-i Amire Binası

Tophane-i Amire Binası, Osmanlı İmparatorluğu’nu savunma sanayi için kurulmuş, top döküm tesisleridir. Osmanlı savaş endüstrisinin öncülerinden olan bu tarihi bina, 1453-1470 yıllarında inşa edildiği söyleniyor. Ancak söz konusu bina tarihi süreç içerisinde sürekli onarım ve tadilat görerek bugünkü haliyle 1743 yılında yeniden yapılmış. Ayrıca askeri düzen ve teknolojilerinin sürekli gelişmesine bağlı olarak da ilaveler yapıldığı, yeni yan tesisiler inşa edildiği de söyleniyor. Tophane-i Amire Binası, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi tarafından kullanılıyor. Daha geniş ve kapsamı bilgi için tıklayınız…

Tophane-i Amire Binası

Tophane-i Amire Binası

Tophane-i Amire Binasının hemen deniz tarafında Tophane Meydan Çeşmesi ve Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami gezilerek Tophane gezisine devam edilebilir.

Kılıç Ali Paşa Camii ve Külliyesi

İtalyan asıllı olan Uluç Ali Paşa, İnebahtı’da kazandığı zaferden sonra Kaptan-ı Deryalığa yükseltilmiş ve adı da Kılıç Ali Paşa olmuş. Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1580-1587 yıllarında yaptırılan bu tarihi yapılar; Kılıç Ali Paşa Cami, Kılıç Ali Paşa Hamamı, Kılıç Ali Paşa Türbesi ve Kılıç Ali Paşa Medresesi olmak üzere dört tarihi yapıdan oluşmaktadır.

Caminin planının Ayasofya ile benzerlik gösterdiği söylenmektedir. Ancak Ayasofya’nın neden model alındığı da bilinmemektedir. Ayasofya gibi bir ana kubbe ve ana kubbenin yanında iki yarım kubbe ile diğer yanda kemerler ve destek duvarları bulunmaktadır.

Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami

Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami

Kılıç Ali Paşa Caminin hemen yanında bulunan Tophane Çeşmesi ile söz konusu tarihi yapılar uyum içinde birbirini tamamlar.

Tophane Meydan Çeşmesi

Tophane-i Amire Binası’nın deniz tarafındaki tam karşısında Tophane Parkında bulanan Tophane Meydan Çeşmesi, Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırılan Taksim Suyu Tesislerinin bitiminden hemen sonra 1732 yılında yapılmış. Bu çeşmenin yapımından hemen sonra, Taksim suyu, Sultan 1. Mahmut tarafından bizzat kendi elleriyle bu tarihi çeşmeye, salıvermiştir. Kare plan üzerine yapılmış olan söz konusu çeşme, gümrük emini Ahmet Ağa tarafından yaptırılmış. 1. Mahmut Çeşmesi olarak da bilinen bu tarihi Çeşme, İstanbul’un üçüncü büyük çeşmesidir. Ayrıca İstanbul’daki duvarları en yüksek cami unvanını da elinde bulundurmaktadır.

Tophane Meydan Çeşmesi

Tophane Meydan Çeşmesi

Tophane çeşmesi yapıldığı tarihten itibaren üç defa geniş kapsamlı onarım görmüş. 1837 yılında gerçekleşen ilk onarımda çeşmenin üst örtüsü tamamen değişmiş ve çeşmeye teras çatı yapılmış. 1956-1957 yıllarında ise kentsel dönüşüm kapsamında ikinci defa onarım görerek birtakım restorasyonlara tabi tutulmuş.

Son olarak Sabancı Grubuna ait Saka Su tarafından sosyal sorumluluk kapsamında üçüncü defa 2006 yılında restore edilmiş. Bu yenileme çalışmalarında, tarihi gravürlere sadık kalınarak saçak ve kubbeler yeniden yapılmış. Çeşmenin bezemeleri ise yine orijinaline sadık kalınarak 40 metrekarelik 23 ayar altın varakla zenginleştirilmiş.

Tophane Çeşmesi’nden, Boğaz Köprüsü tarafına doğru 150 metre civarında yüründüğünde Tophane Parkı’nın içerisinde Tophane kasrı yer alıyor.

Tophane Kasrı

Yapımı 1852 yılında tamamlanmış olan Tophane Kasrı, Sultan Abdülmecit tarafından İngiliz mimar William James Smith yaptırılmış. Söz konusu kasır, Tophane Meydanı’nın en önemli unsurlarından birisi konumunda. Yapıldığı yıllarda bu kasır, padişahların askeri tesisleri ziyaretlerinde ve deniz yoluyla gelen yabancıların karşılanmasında kullanılmış. Osmanlı-Yunan savaşına son veren 1897 uluslararası konferans ve Lozan anlaşması sonrası Uluslararası Boğazlar Komisyonu ile II. Dünya Savaşında kurulan Sıkıyönetim Mahkemeleri Tophane Kasrında toplanmış.

Tophane Kasrı

Tophane Kasrı

Denize paralel dikdörtgen plan üzerine kurulmuş bu tarihi yapı, iki katlıdır. Dış yüzeydeki süslemeler, ikinci kattaki konsollara oturtulan barok üsluptaki çıkmalar, kalem işi tavan süslemeleri bu tarihi yapının en önemli dikkat çeken özellikleridir. Söz konusu tarihi yapı, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır.

Tophane Kasrından, Boğaz Köprüsü tarafına doğru 85 metre civarında yüründüğünde Nusretiye Cami’ne ulaşılıyor.

Tophane Cami / Nusretiye Cami

Tophane Cami ilk olarak 1800’lü yılların başlangıcında III. Selim tarafından yaptırılmış. Söz konusu cami, 1823 yılında yanınca yerine II. Mahmut tarafından yeni bir cami yaptırılmış. İnşaat süresi üç yıl süren cami 1826 yılında ihtişamlı bir törenle açılmış. Vaka-i Hayriye olayından sonra yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine II. Mahmut, bu tarihi caminin adını, zafer anlamına gelen Nusretiye adıyla değiştirilmiş.

Caminin yapıldığı yer su basması ve doldurma olması nedeniyle yerden 2 metre yükseklikteki sütunlar üzerine yapılmış. Nusretiye Cami ilk yapıldığında, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir avlusu varmış ancak bu duvarlar cadde çalışmaları nedeniyle kaldırılmış. Söz konusu avlu duvarlarının kaldırılmasıyla yerine de üzerinde dökme demirlerin bulunduğu alçak bir duvar yaptırılmış. Bu duvarlarda 1955-1958 yıllarında yapılan kapsamlı onarım esnasında kaldırılmış.

Tophane Cami / Nusretiye Cami

Tophane Cami / Nusretiye Cami

Nusretiye Caminin 1982 yılındaki onarımının ardından 1992 yılında yapılan restorasyon çalışmaları esnasında bu tarihi yapıdaki kalem işi süslemelerin tamamı yenilenmiş. Tarihi süreci içerisinde sık sık onarım ve restorasyona tabi tutulan Nusretiye Cami, en son olarak 2013 yılından restorasyon geçirmiş.

Nusretiye Cami’nden çıkıp Boğaz Köprüsü tarafına doğru 100 metre civarında daha yüründüğünde ise Tophane Saat Kulesi’ne ulaşılıyor.

Tophane Saat Kulesi

Tophane Saat Kulesi, Nusretiye saat kulesi olarak da biliniyor. Söz konusu kule 1800’lü yılların ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış. Kulenin giriş katındaki tuğrada ise 1848-1849 yıllarında yapıldığı ifade ediliyor. Yukarıya doğru kademeli olarak daralan bu kule, İstanbul’da ayakta kalan ilk saat kulesi olduğu söyleniyor. Tophane Saat Kulesi, saatli bölümleriyle beraber dört kattan oluşuyor.

Topkapı Saat Kulesi

Topkapı Saat Kulesi

Tophane Saat Kulesi’nden direk Meclisi Mebusan Caddesine doğru yürüyüp, söz konusu caddeyi geçtikten hemen sonra Sanatkârlar Parkı’na çıkılabilir.

Sanatkârlar Parkı

Meclisi Mebusan Caddesi’nin hemen yanından başlayan tepeye yapılmış. Bölgeye oldukça hâkim bir noktada yer alması nedeniyle geniş bir görüş alanına hâkim. Söz konusu park, özellikle; Tophane, Karaköy, Eminönü, Sirkeci, Süleymaniye, Sultanahmet, Üsküdar, Karaköy, Boğaz ve Marmara denizi ile bu yerlerdeki tarihi yapıların güzel bir panoramik görüntüsünü veriyor.

İstanbul Sanat Parkından Marmara ve Tarihi Yarımadanın Görünüşü

İstanbul Sanat Parkından Marmara ve Tarihi Yarımadanın Görünüşü

Sanatkârlar Parkı’ndan doğuya doğru 400 metre civarında İlyas Çelebi Sokak’ta yüründüğünde Cihangir Cami’ne ulaşılıyor.

Cihangir Cami

Cihangir Cami’nin bulunduğu yerde ilk olarak Kanunu Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir adına Mimar Sinan’a 1559 yılında yaptırılmış. Ancak söz konusu cami deprem ve yangınlarda defalarca yıkılmış ve yerine yenileri yaptırılmış. Bugünkü mevcut cami ise en son olarak 1889 yılında II. Abdülhamit tarafından yenilenmiş.

Cihangir Cami

Cihangir Cami

Caminin iki köşesinde tek şerefeli ikiz minare mevcuttur. Söz konusu cami, dikdörtgen planda eğimli bir araziye inşa edilmiş.

Masumiyet Müzesi

Masumiyet Müzesi

Masumiyet Müzesi

Bu müze, Orhan Pamuk’un takıntılı bir aşkı anlattığı Masumiyet Müzesi adlı romanında geçen objelerin sergilendiği özel bir müze. Bu kapsamda değişik ve diğer müzelere benzemiyor. Söz konusu romanın da geçtiği yerler de semt olarak müzenin bulunduğu bölge. Söz konusu Müze, romandaki ev mi onu anlayamadım. Tabi ki gitmeden önce romanı okumak gerekiyor.

Masumiyet Müzesi, Tophaneye konum olarak biraz ters düşüyor. Bu nedenle Galata gezilecek yerler ve görülmeye değer yerler gezisi yapılırken Cezayir Sokağı gezisinden sonra, Gül Baba Türbesi gezisinden önce de yapılabilir.

Galata Gezilecek Yerler ve söz konusu yerler hakkında kısa bilgiler aşağıda linkini verdiğimiz  yazıda yer almaktadır.

  • Galata Gezilecek Yerler hakkında bilgi için tıklayınız…

Tophane Nerede,  Tophane Gezilecek Yerler başlıklı bu yazıda belirtilen görülmeye değer yerlerin gezisini burada bitirdikten sonra, bu noktadan itibaren, Beşiktaş ve Taksim gezilebilir.

  • Taksim Gezilecek Yerler hakkında bilgi için tıklayınız…
  • Beşiktaş Gezilecek Yerler hakkında bilgi için tıklayınız…(Yazımı devam ediyor.)

Cevapla